Bo først, kjøp senere

Nå får du muligheten til å prøvebo en helt ny leilighet i Strandpromenaden! Spar opp egenkaptialen mens du bor der og få mesteparten av leiesummen fratrukket om du velger å kjøpe! Best av alt, om du velger å kjøpe er det inngangsverdien fra når du flyttet inn som er kjøpesummen! Eventuell verdistigning beholder du selv.

Oppskriften på en smart bolighandel
«Prøvebo» er et nytt konsept innen eiendom som gir deg som kjøper full kontroll over din egen investering.» En engasjert markedssjef i Axer Eiendom, Axel Pritzbauer, snakker fort og ivrig om konseptet som nå gjør det mulig å prøve før man kjøper, også innen bolig.

Strandpromenaden i Vikersund er første prosjekt ut.

Midt i blinken på Vikersund
«Alle med kjennskap til Vikersund vet hvor praktiske og ikke minst sentrale disse boligene er,» forsetter Axel. «Dagligvare, kaféer og apotek er i tøffelavstand hjemmefra, heisen rett ned. Flotte friluftsopplevelser langs Tyrifjorden og Bergsjøen venter noen hundremetere hjemmefra. Ned til vannkanten, langs en sti, over en bro. Lengre trenger du ikke gå før du kan ta frem fiskestangen. Her blir alt du trenger tilgjengelig til fots. Bilen kan for det aller meste få stå i fred.»

En løsning med bare oppsider
«Ideen bak «Prøvebo» ligger i navnet, du flytter inn i en leilighet og finner ut hvordan du liker den før du kjøper. Du leier leiligheten fra den er ny, og bor der som en vanlig leietager i inntil 5 år.

Og det er da de virkelig spennende mulighetene kommer på bordet. Ønsker du å kjøpe, er prisen den samme som når du flyttet inn. Prisstigningen går rett i din egen lomme. På toppen av det hele blir størsteparten av leien du har betalt trukket fra kjøpesummen, for en toroms vil dette dreie seg om ca. 50 000,- i året. Denne summen varierer selvsagt, alt avhengig av størrelsen på leiligheten.»

Perfekt for mange
«Med dette konseptet får kjøperen full kontroll over egne investeringer,» avslutter Axel. «Unge med begrenset egenkapital, voksne som av ulike grunner ønsker å se an situasjonen og investorer som vil fremleie. Hvis dere ikke ønsker å kjøpe når kontrakten går ut, er det bare å pakke snippsekken. Det du sitter igjen med da, er flere fine år på et virkelig fint sted. Og dette er en gevinst i seg selv.»

Kontakt megler nå

Eksempel leilighet nr. 207

Eksempel leilighet nr. 207
Nedbetaling pr. mnd kr 10 000
(Inkl. husleie, fellesutgifter og adm.gebyr)

Refusjon pr. mnd. kr 6 551
Refusjon etter 12. mnd. kr 78 612
Refusjon etter 24. mnd. kr 157 224
Refusjon etter 36. mnd. kr 235 836